top of page

Om toch de oorzaak van de tegenvallende resultaten op te sporen wordt het klimaat in de stal verschillende malen uitvoerig doorgemeten. Ook deze metingen brengen geen oorzaak aan het licht. De oorzaak van de problemen lijkt aan alle waarneming te ontsnappen. Het begint een tergende kwestie te worden op het bedrijf van de familie Broekroelofs. Zozeer zelfs, dat voor een koppel het voer maar eens betrokken wordt van een andere leverancier, om alles te kunnen uitsluiten. Het mag niet baten. Ook deze vergaande maatregel brengt voor het vleeskuikenbedrijf niet het gewenste resultaat.

 

Dan hoort de familie Broekroelofs toevallig van ene Jan Kuipers die een bedrijf heeft in ontstoringstechniek in Ane bij Gramsbergen. AI negen jaar lang houdt Jan Kuipers zich als zelfstandig ondernemer op een heel specifieke manier bezig met het oplossen van problemen bij mens en dier. Jan Kuipers is van beroep radiesthesist of in gewoon Nederlands: wichelroedeloper. Niet iets waar Bert Vogel erg enthousiast over is: 'Ik sta zelf erg sceptisch tegenover alles wat met aardstralen en dergelijke te maken heeft, maar toch hebben we ten einde raad deze stap genomen en de hulp van Kuipers ingeroepen." Jan Kuipers, voormalig elektromonteur, houdt zich bezig met stralingstechniek. Al  gedurende vele jaren verdiept hij zich in natuurlijke en kunstmatige straling en de invloed daarvan op mens en dier.

 

Gespecialiseerd als hij is in lijn vak, praat hij honderduit over laken als aardstralen, wateraders en wichelroedes. "Mensen die er niet mee bekend lijn, denken vaak dat ze verkeerd gegeten hebben als ze zich niet goed voelen", zo meent Kuipers. Vaak heeft dat echter te maken met het feit dat de stralingslijnen van hun lichaam worden verstoord door sterke natuurlijke of kunstmatige straling in de directe omgeving." Kuipers legt uit dat er drie verschillende netwerken van aardstralen lijn. Dan lijn er ook nog de ondergrondse wateraders die op verschillende diepte door de grond stromen. Op de kruispunten van deze netwerken en wateraders doet zich een verhoogde stralingsactiviteit voor die de gezondheid van mens en dier kan beïnvloeden. Deze schadelijke uitstraling kan versterkt worden door kunstmatige straling, veroorzaakt door elektrische en elektromagnetische golven, in en om het huis.

 

"Als ik hier eerder wel eens in de buurt kwam, kreeg ik altijd al hoofdpijn", zo geeft Kuipers aan. "Ik weet al een aantal jaren dat op deze plek een verhoogde stralingsactiviteit is." In mei van dit jaar meet Kuipers de stal en de directe omgeving door. Hierbij maakt hij gebruik van een kleine wichelroede die laat zien waar en hoeveel stralingsactiviteit er is. In de omgeving van de stal stelt Kuipers stralingsactiviteit vast, die volgens hem de reden kan lijn dat de vleeskuikens minder goed presteren. "je ziet wel vaker dat de kuikens of andere dieren niet op bepaalde plekken in de stal gaan liggen. je moet er dan een bepaalde trilling tegenover zetten". Kuipers plaatst een corrector (afgestemd op de gemeten storing), die de negatieve straling kan wegdrukken. De corrector is in de woning van Broekroehofs geplaatst.

 

Vanaf die tijd doen de kuikens het merkbaar veel beter. Het is echt ongelooflijk vertelt Vogel. "De corrector is geplaatst tijdens een leegstandperiode. De ronde daarop ging prima, alleen op het eind was er te weinig wateropname. Kuipers heeft nog iets bijgesteld aan de corrector. Vogel: "De koppels daarna deden het heel goed met een gecorrigeerde voerconversie van 1,5. Het beeld in de stal is nu zoals het hoort."

persberichten-pluimveehouderij.jpg

artikel uit: PLUIMVEE HOUDERIJ 3Oe jaargang 15 december 2000

Jan kuipers ontstoorde een kuikenbedrijf.

Rond de leeftijd van drie weken kregen de koppels al tijd weer een inzinking. "We hebben echt van alles geprobeerd op het gebied van licht, water, voer, medicatie. Ten slotte zijn we terechtgekomen bij een wichelroedeloper." Aan het woord is Bert Vogel, begeleider van het vleeskuikenbedrijf van de familie Broekroelofs.

 

Het bedrijf ligt in de buurt van Radewijk, ten oosten van Hardenberg in de provincie Overijssel, op een luttele vijfhonderd meter van de Duitse grens. Op het vleeskuikenbedrijf is een wat oudere stal gesitueerd waar vroeger leghennen hebben gezeten en die intussen al veel andere functies heeft gehad. Ongeveer tweeëneenhalf jaar geleden is deze wat oudere stal ingericht voor het houden van 12.000 tot 15.000 vleeskuikens. Het voer werd betrokken bij de Coöperatieve Aan en Verkooporganisatie Cavo Latuco in Utrecht. 

De begeleiding van het bedrijf berust bij Bert Vogel, zelf mede-eigenaar van een nabijgelegen, groot vleeskuikenbedrijf net over de grens. De eerste rondes in de van functie veranderde stal vallen echter tegen. Telkens op een leeftijd van rond de drie weken laten de vleeskuikens daar het afweten. De stal wordt nat, de kuikens zien er niet goed uit, ze zijn ruw in de veren en blijven achter in de groei. De uitval valt op zich nog niet eens erg tegen, maar de voerconversie gecorrigeerd voor 1.500 gram -blijft steken rond 1,75. Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten worden verbeteringen doorgevoerd op het gebied van verlichting (er kwamen andere lampen) en voer en waterregime. Regelmatig stuurt het bedrijf van de familie Broekroelofs kuikens op naar de Gezondheidsdienst voor Dieren. De uitslagen die van de Gezondheidsdienst terugkomen leveren echter niet iets bijzonders op dat als de oorzaak van de tegenvallende resultaten zou kunnen worden aangewezen. Het wordt nog vreemder. 

bottom of page